Mgr. Lucie Ujcová

  • Lucie Ujcová absolvovala Lékařskou fakultu jako bakalář a následně Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, obor fyzioterapie a algoterapie, kde promovala v roce 2001 jako magistr,
  • v letech 2002 - 2003 pracovala jako fyzioterapeut na klinice Rehabilitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze,
  • od roku 2003 do současnosti působí na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol střídavě na dospělé ambulantní a lůžkové části,
  • jako externista se podílí na výuce studentů bakalářského a magisterského oboru fyzioterapie 2. LF UK,
  • v posledních letech absolvovala tyto kurzy:  2006 kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku, 2009 léčba funkční ženské sterility podle L.Mojžíšové, 2010 Medical Taping Concept,
  • DNS školí v ČR, SR i v zahraničí (Dánsko, Švédsko, USA).

^ Na začátek stránky Doporučit e-mailem Sdílet: Facebook