Mgr. Petra Valouchová, Ph.D.

 • Petra Valouchováv roce 1998 vystudovala Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého, obor fyzioterapie a algoterapie, kde promovala,
 • v roce 2001 na téže Univerzitě absolvovala doktorské studium Kinantropologie se specializací na Biomechaniku a získala titul Ph.D.,
 • od roku 2002 pracuje jako fyzioterapeut na klinice Rehabilitace FN v Motole na dospělé ambulantní a lůžkové části, vedle dospělých pacientů pracuje s kojenci a dětmi,
 • od roku 2005 pracuje na 2. LF UK jako odborný výukový asistent pro studenty fyzioterapie a všeobecného lékařství,
 • absolvované kurzy posledních let: 2006 Vojtova metoda v dětském věku, 2005 Bobath koncept, Mobilizace a měkké techniky, Sportovní taping, Kineziotaping.
 • DNS kurzů se účastní od roku 2002,
 • od roku 2004 je členkou týmu fyzioterapeutů konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace, vyučuje kurzy a semináře DNS v ČR i v zahraničí (Slovensko, Dánsko, Anglie, Švédsko, USA, Kanada, Austrálie),
 • v rámci vědecko-výzkumné činnosti se věnuje povrchové elektromyografii
 • od podzimu 2011 pracuje v Centru pohybové medicíny.

 

Publikační činnost

 • Valouchová,P., Dyrhonová,O., Kříž,J., Kolář, P.

  Léčebná rehabilitace v ortopedii a traumatologii – pletenec ramenní.
  2010, In Kolář, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, ISBN 978-7262-657-1, s. 469-480.
 • Zedka,M., Valouchová,P.

  Elektromyografická analýza v biomechanice.
  2010, In Kolář, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, ISBN 978-7262-657-1, s. 199-202
 • Vyšetření posturálních funkcí – Chůze.
  2010, In Kolář et al. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, ISBN 978-7262-657-1, s. 48-50
 • Kineziologie pletence ramenního.
  2010, In Kolář, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, ISBN 978-7262-657-1, s. 144-146
 • Valouchová,P., Liebenson,C.

  Self-management: Patient section: The New Abds.
  Journal of Bodywork and Movement Therapies, January 2009, Vol. 13, Issue 1, pp. 112-113
 • Valouchová,P., Lewit,K.

  Surface electromyography of abdominal and back muscles in patients with active scars.
  Journal of Bodywork and Movement Therapies July 2009, Volume 13, ISSN 1360-8592, pp. 262–267
 • Valouchová,P., Lewit,K.

  Influence of active scars in abdominal wall on abdominal and back muscles activity in chronic low back pain - surface electromyography pilot study .
  2009, Journal of International Musculoskeletal Medicine, Volume 30, Number 3, Publisher: Maney Publishing, pp. 127-132(6)
 • Krištofič, J., Valouchová,P.

  Ověření posilovacích technik fixátorů lopatky pomocí povrchové elektromyografie.
  Česká kinantropologie 2009,Vol.13, č.1,ISSN 1211-9261, s.30-39.
 • Krištofič, J., Valouchová,P.

  Aktivita vybraných svalů při různých způsobech provádění kliků.
  2009, Pohybové aktivity v biosociálním kontextu - Monografie. Vydala Univerzita Karlova v Praze, ISBN 978-80-246-1553-0, s. 43.-52.
 • Valouchová,P., Lewit,K.

  Povrchová elektromyografie přímých břišních a zádových svalů u aktivních jizev – palpační iluze.
  2007, Neurologie pro praxi, Vol. 2/2007, roč. 8., ISSN 1213-1814, s.122-125

^ Na začátek stránky Doporučit e-mailem Sdílet: Facebook