PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D.

 • Marcela Šafářováv roce 1998 dokončila studium na  FTVS na Univerzitě Karlově Fakultu rehabilitace a fyzioterapie se specializací „Funkční poruchy hybného systému“,
 • v roce 2009 ukončila doktorské studium při FTVS UK a byla promována.
 • od roku 2000 pracuje ve FNM na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství, postupně vykonávala práci fyzioterapeuta, úsekového vedoucího a posléze vedoucího fyzioterapeuta FNM,
 • od roku 2008 začala pracovat jako akademický pracovník 2. LF UK při Klinice rehabilitace a TVL, kde vyučuje fyzioterapeuty, mediky a zahraniční mediky,
 • po celou dobu svého působení na Klinice rehabilitace se účastní vzdělávacích akcí, Školí koncept Dynamické neuromuskulární stabilizace dle docenta Koláře v České republice i v zahraničí (Anglie, Austrálie, Švédsko, Dánsko, Francie, USA, Japonsko)
 • v roce 2001 absolvovala kurz Vojtovy reflexní lokomoce zaměřený na dětské pacienty, od roku 2007 byla zařazena do výukového programu v mezinárodní Vojtovské společnosti (Internationale Vojta-Gesellschaft) a je výukovou asistentkou v kurzech Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku, je školitelem Myoskeletální medicíny
 • pracuje s dospělými i dětskými pacienty.

 

Publikační činnost

 • Posturální stabilizace a sportovní zátěž.
  2011, In: M. Máček, J. Radvanský Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, s. 177-188. ISBN 978-80-7262-695-3
 • VORÁČOVÁ, H., ŠAFÁŘOVÁ, M.

  Klek s oporou o dlaně- nový test posturální stabilizace.
  Klek s oporou o dlaně- nový test posturální stabilizace. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2011, vol. 20, no. 1, ISSN 1210-5481,s. 197-205.
 • RADVANSKÝ, J.; SLABÝ, K.; RADVANSKÁ, J.; MALIŠ, J.; ECKSCHLAGER, T.; ŠULC, J.; ŠAFÁŘOVÁ,M., KOLSKÝ, A.; PROCHÁZKA, M.; GILÍK, J.

  Pozdní následky Wilmsova tumoru a jeho léčby u pacientů léčených v letech 1980-2001 na jediném pracovišti.
  Klinická onkologie, 2010; 23(4): 245–255.
 • ŠULC, J., RADVANSKÁ, J., RADVANSKÝ, J., SLABÝ, K., ŠAFÁŘOVÁ, M., MALIŠ, J., KOLÁŘ, P.

  Exercise and Pulmonary Function Testing in Patients in Long-term Remission of Wilms Nephroblastoma.
  2009, American Thoracic Society INTERNATIONAL CONFERENCE, MAY 15-20.,San Diego
 • Páteř.Vrozené vývojové vady.Deformity.
  In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 440-445, ISBN 978-80-7262-657-1.
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace
  n Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 233-246, ISBN 978-80-7262-657-1
 • Zounková,I., ŠAFÁŘOVÁ,M.

  Vojtův princip reflexní lokomoce.
  In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 265-272, ISBN 978-80-7262-657-1.
 • Posturální reaktivita.
  In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 105-111, ISBN 978-80-7262-657-1.
 • PROCHÁZKA, M.; SLABÝ, K.; ŠAFÁŘOVÁ,M., RADVANSKÝ, J.

  Stanovení kvantity a struktury pohybové aktivity u dětí a adolescentů - česká verze dotazníku "Three Day Physical Activity Recall".
  Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2008, vol. 17, no. 4, s. 197-205.
 • Poruchy hybného systému - neideální motorický vývoj jako etiopatogenetický faktor.
  Abstrakt. Konference 3.jánskolázeňské sympózium 8.-10.1.2008. ISBN 978-80-903859-1-7

^ Na začátek stránky Doporučit e-mailem Sdílet: Facebook