Publikační činnost

 • KUČERA, M., KOLÁŘ, P., DYLEVSKÝ, I.

  Dítě, sport a zdraví.
  2011, Praha: Galén, 300 stran. ISBN 978-80-7262-712-7
 • Posturální stabilizace a sportovní zátěž.
  2011, In: M. Máček, J. Radvanský Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén, s. 177-188. ISBN 978-80-7262-695-3
 • Rehabilitace a fyzikální terapie.
  2011, In P. Klener a kol. Vnitřní lékařství. Praha: Galén, 4. vydání. ISBN 978-80-726-2705-9 bude vydáno do 8/2011
 • ŠULC, J., TLÁSKAL, T., KOLÁŘ, P.

  Complication of the Chest Wall and the Respiratory System After Surgery and Functional Performance.
  2011, Current Respiratory Medicine Reviews, vol. 7, no. 2 , p. 113-120. ISSN 1573-398X
 • ČAKRT, O., SLABÝ, K., VIKTORINOVÁ, L., KOLÁŘ, P., JEŘÁBEK, J.

  Subjective visual vertical in patiens with idiopatic scoliosis.
  2011, Subjective visual vertical in patiens with idiopatic scoliosis. Journal of Vestibular Research, vol. 21, no. 3, p. 161-165. ISSN 0957-4271
 • KOZÁK, J., KOBESOVÁ, A., VRBA, I., STEINDLER, J., KOLÁŘ, P.

  Peripheral Nerve Stimulation in Intractable Neuropathic P
  2011, Neuro Endocrinol Lett, vol. 32, no. 3, p. 101-108. ISSN 0172-780X
 • KOLÁŘ, P., KOBESOVÁ, A.

  Vývojová porucha koordinace - Developmental Coordination Disorder, DCD - vývojová dyspraxie.
  2011, Cesk Slov Neurol N, in press ISSN 1210-7859
 • ČAKRT, O., FUNDA, T., ČERNÝ, R., KOLÁŘ, P., MUŽÍK, J., JEŘÁBEK, J.

  Diagnosticky specifické nálezy při posturografickém vyšetření.
  2011, Diagnosticky specifické nálezy při posturografickém vyšetření. Cesk Slov Neurol N, in press ISSN 1210-7859
 • KUČERA, M., KOLÁŘ, P., BARNA, M., KUČERA, A., HLADÍKOVÁ, M.

  Arnica/Hydroxyethyl Salicylate Combination Spray for Ankle Distortion: A Four-Arm Randomised Double-Blind Study.
  2011, Pain Research and Treatment,vol. 2011,article ID 365625,7 pages,.doi:10.1155/2011/365625
 • ŠULC, J., ZIKÁN, J., KREDBA, V., TUKOVÁ, J., KOŤÁTKO, P., RYGL, M., KUKLOVÁ, P., URBANOVÁ, K., SVOBODOVÁ, T., KŘÍŽ, J., KOLÁŘ, P., POHUNEK, P., MARKOVÁ, D.

  Funkční vyšetření plic u nespolupracujících dětí.
  2011, Část 1. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, vol. 8, no. 1, s. 26-34. ISSN 1802-0518
 • HORÁČEK, O., SCHREIER, B., LISÝ, J., KOBESOVÁ, A., KOLÁŘ, P.

  Využití neurofyziologických postupů u neurogenních paréz břišní stěny.
  2011, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 18, no. 1, s. 9-13. ISSN 1211-2658
 • KOLÁŘ, P., SMRŽOVÁ, J., KOBESOVÁ, A.

  Vývojová dyspraxie, senzomotorická integrace a jejich vliv na pohybové aktivity a sport.
  2011, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca , vol. 20, no. 2, s. 66-81. ISSN 1210-5481
 • Funkční diagnostika a léčba vertebrogenních poruch.
  Funkční diagnostika a léčba vertebrogenních poruch.Konference „Multidisciplinární pojetí kineziologie“, lázně Bohdaneč, 24. - 25. 2. 2011
 • Developmental coordination disorder (DCD) v diagnostice a terapii pohybových poruch.
  2011, 5. Kongres primární péče, Praha, 25. - 26. 2
 • BITNAR, P., SMEJKAL, M., DOLINA, J., ŠULC, J., HEP, A., KOLÁŘ, P.

  Vztahy mezi pohybovým systémem a gastroezofageálním refluxem.
  2011, Vědecká konference UK 2. LF, Praha, 13. - 14.4.
 • KŘÍŽ, J., ZEDKA, M., KOLÁŘ, P., KOMÁREK, V.

  Sledování a hodnocení vývoje excitability mozkové kůry u pacientů po poranění míchy.
  2011, Vědecká konference UK 2. LF, Praha, 13. - 14. 4.
 • ŠULC, J., KREDBA, V., KOŤÁTKO, P., TUKOVÁ, J., ZIKÁN, J., POHUNEK, P., SMOLÍKOVÁ, L., KOLÁŘ, P., MARKOVÁ, D.

  Funkce plic u dětí s perinatálním postižením.
  2011, X. konference dětské pneumologie, Praha, 16.4
 • VORÁČOVÁ, H., ŠAFÁŘOVÁ, M.

  Klek s oporou o dlaně- nový test posturální stabilizace.
  Klek s oporou o dlaně- nový test posturální stabilizace. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 2011, vol. 20, no. 1, ISSN 1210-5481,s. 197-205.
 • ČAKRT, O., CHOVANEC, M., FUNDA, T., KALITOVÁ, P., BETKA, J., ZVĚŘINA, E., KOLÁŘ, P., JEŘÁBEK, J.

  Exercise with visual feedback improved postural stability after vestibular schwannoma.
  2010, Eur Arch Otorhinolaryngol, vol. 267, no. 9, p. 1355-60. ISSN 0937-4477
 • SUCHÁNEK, O., PODRAZIL, M., FISCHEROVÁ, B., BOČINSKÁ, H., BUDINSKÝ, V., STEJSKAL, D., ŠPIŠEK, R, BARTUŇKOVÁ, J., KOLÁŘ, P.

  Intensive physical activity increases peripheral blood dendritic cells.
  2010, Cellular imunology, vol. 266, no. 1, p. 40-45. ISSN 0008-8749

^ Na začátek stránky Doporučit e-mailem Sdílet: Facebook