Struktura

Kurz DNS pro fyzioterapuety:

Kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace je rozdělen na čtyři části. Každá část trvá 4 dny. Obvykle proběhnou tyto části v období 12-18 měsíců. Kurz je akreditován MZ ČR, po absolvování kurzu získá účastník zvláštní odbornou způsobilost. Kurz je ohodnocen 72 kredity.

Počet účastníků kurzu je 30. Praktické části kurzu se účastní 4 vyučující.

Cena jedné části je 8 773,- Kč , celkem za kurz 35 092,-Kč.

Předpoklady pro zařazení do kurzu:

Fyzioterapeut musí mít 2 roky praxe a Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Cíle kurzu

Cílem certifikovaného kurzu je získání zvláštní odborné způsobilosti pro DNS, osvojení si neurofyziologického principu vzniku obtíží pohybového systému, jejich diagnostika a následné terapeutické ovlivnění.

Požadavky pro úspěšné ukončení certifikovaného kurzu DNS:
  • splnění testu typu multiple choice
  • praktická zkouška

Úspěšný absolvent získá certifikát na tiskopisu poskytnutém MZ ČR po úspěšném absolvování certifikovaného kurzu. Certifikát má platnost pro Českou republiku. V certifikátu budou uvedeny následující činnosti, ke kterým absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost:

„Absolvent  certifikovaného  kurzu  získal  zvláštní  odbornou způsobilost k provádění diagnostiky poruch pohybového systému s využitím specifických testů Dynamické Neuromuskulární Stabilizace a k provádění terapie s využitím principů Dynamické Neuromuskulární Stabilizace.

Absolvování tohoto kurzu neopravňuje k výuce Dynamické Neuromuskulární Stabilizace.“

Kurz DNS pro lékaře:

Kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace je rozdělen na 3 části. Každá část trvá 3 dny. Obvykle proběhnou tyto části v období 12 měsíců. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Kurz je ohodnocen 51 kredity.

Cena jedné části je 6 592,-Kč , celkem za kurz 19 776,-Kč .

Cíle kurzu

Cílem  kurzu je osvojení si neurofyziologického principu vzniku obtíží pohybového systému, jejich diagnostika a možnosti terapeutického ovlivnění.

Požadavky pro úspěšné ukončení kurzu DNS:
  • splnění testu typu multiple choice

Absolvování tohoto kurzu neopravňuje k výuce Dynamické Neuromuskulární Stabilizace.

 

Refreš kurz  DNS vyšší pozice:

Praktický kurz zaměřený na diagnostiku a terapii (cílená především na využití vyšších pozic z vývojové řady). Součástí je prezentace pacientů.

Refreš kurz DNS pediatrie:

Převážně praktický kurz zaměřený na diagnostiku u dětí a využití principů DNS v jejich terapii. Součástí jsou prezentace pacientů.

Refreš kurz DNS sport:

Praktický kurz zaměřený na využití principů DNS v tréninku dospělých i dětí.

Kurzy budou probíhat ve FN Motol v Praze, jsou dvoudenní (sobota 9-17, neděle 9-13).
Cena kurzu je 3000,- Kč.
Kapacita kurzu je 20 účastníků, kterým se budou věnovat dva lektoři.
Na kurzy bude zažádáno o souhlasné stanovisko a kredity od UNIFY-CZ.

 

^ Na začátek stránky Doporučit e-mailem Sdílet: Facebook