Spasticita u dětské mozkové obrny (DMO)

Kolář Pavel

Rehabilitace a fyzikální lékařství,22,5,148-153