Mgr. Lenka Oplatková

  • Absolvovala bakalářské studium fyzioterapie na 3. LF UK v Praze ukončené v roce 2002 a magisterské studium fyzioterapie na FTVS UK v Praze ukončené v roce 2005.
  • V roce 2002 začala pracovat na Klinice rehabilitace ve FN Motol s pacienty po operaci páteře.
  • Po ukončení magisterského studia v roce 2005 pokračovala na ambulantním a lůžkovém oddělení a několik let na Spinální jednotce.
  • Podílí se na vedení odborných praxí a výuce studentů fyzioterapie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
  • Absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů, například Kurz vývojové kineziologie v manuální medicíně (2005), Vojtova reflexní terapie v dospělém věku (2008), Manuální terapie – diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému (2005), léčebné postupy podle metody L. Mojžíšové (2004), terapie dle McKenzie (2004).
  • Věnuje se školení kurzů DNS v České republice a zahraničí.
  • Pracuje s dospělými pacienty.