O DNS

Základní principy a myšlenky konceptu DNS

Na kurzech DNS je kladen důraz na následující témata:Obrázek

VÝVOJOVÁ KINEZIOLOGIE a POSTURÁLNÍ ONTOGENEZE

Ideální vývoj CNS predikuje ideální hybnost, ukazuje URČITOU FYZIOLOGICKOU NORMU PRO POHYB. Neideální vývoj během prvního roku života koreluje s pohybovými poruchami v dospělosti.

Vývoj CNS se projeví v posturálních a lokomočních funkcích. To přináší biomechanické důsledky pro vývoj anatomických parametrů: lokálních, regionálních a globálních.

FUNKČNÍ CENTRACE KLOUBU, NEUTRÁLNÍ POZICE (v kloubu, segmentu/ů)
 • Ideální zatížení z pohledu biomechaniky
 • Neutrální nastavení v segmentech je udržováno v průběhu celého pohybu – v opoře i při fázickém pohybu
 • Není vázáno na konkrétní úhlové nastavení
NEUROFYZIOLOGICKÉ ŘÍZENÍ POHYBOVÉHO SYSTÉMU, propojenost neurofyziologických a biomechanických principů
 1. SPINÁLNÍ
 2. SUBKORTIKÁLNÍ
  1. Dvě fáze posturálně lokomoční funkce
   1. Posturální stabilizace (sagitální stabilizace páteře a trupu)
   2. Lokomoce, diferenciace funkce
 3. KORTIKÁLNÍ

 

POJEM POSTURA

Vývoj postury, hodnocení postury.Obrázek

•aktivní (dynamické) držení segmentů těla proti působení zevních sil (např. gravitace)

•je součástí jakékoliv polohy a pohybu

•je základním předpokladem pohybu

DIAGNOSTIKA POHYBOVÝCH PORUCH U DOSPĚLÉHO PACIENTA

 

PRINCIPY DNS TERAPIE
 1. ZAJIŠTĚNÍ SAGITÁLNÍ STABILIZACE TRUPU
 2. CENTRACE SEGMENTŮ S DŮRAZEM NA OPĚRNÉ KONČETINY
 3. VYUŽITÍ ROZDÍLNÉ SVALOVÉ FUNKCE (v opěrné nebo fázické funkci)

 

AKTIVNÍ CVIČENÍ VE VÝVOJOVÝCH ŘADÁCH
VERTIKALIZAČNÍ PROCES V ONTOGENEZI A JEHO VYUŽITÍ V TERAPII

Cvičení v přechodové fázi, cvičení v držené poloze.Obrázek

 VÝVOJOVÁ DYSPRAXIE

Složky korových motorických funkcí (gnostická, motorická, ideomotorická).

SOMATESTEZIE