Kurzy v zahraničí

Courses conducted in English, please visit: www.rehabps.com . Informace o kurzech konaných v zahraničí (tedy i na Slovensku) naleznete na: www.rehabps.com. Hlavním organizátorem pro tyto kurzy je Doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
DNS kurzy jsou pořádané i na Slovensku. Pokud máte o tyto kurzy zájem, navštivte stránky http://www.rehabps.cz/rehab/co_cz.php  Kurz DNS pořádaný na Slovensku není akreditovaný MZČR a po jeho absolvování účastník nezíská zvláštní odbornou způsobilost. Kurz je obsahově stejný jako v ČR, podmínky kurzu jsou ale odlišné (jeho struktura, počet kurzistů, počet lektorů, cena atd.). Kurz je časově dostupnější, není na něj tak dlouhá čekací doba jako na kurzy DNS pořádané v ČR.