Struktura

Nabízíme základní kurzy (certifikovaný kurz DNS pro fyzioterapeuty a kurz DNS pro lékaře) a 6 typů rozšiřujících a refresh kurzů.

Certifikovaný kurz DNS pro fyzioterapuety:

Kurz je rozdělen na čtyři části. Každá část trvá 4 dny. Obvykle proběhnou tyto části v období 12-18 měsíců.
Počet účastníků kurzu je 30. Praktické části kurzu se účastní 4 vyučující.
Cena jedné části je 11000,- Kč , celkem za kurz 44000,-Kč.
Předpoklady pro zařazení do kurzu:
Fyzioterapeut musí mít ukončené vzdělání v oboru fyzioterapeut (dříve rehabilitační pracovník), 2 roky praxe.
Cíle kurzu
Cílem certifikovaného kurzu je získání zvláštní odborné způsobilosti pro DNS, osvojení si neurofyziologického principu vzniku obtíží pohybového systému, jejich diagnostika a následné terapeutické ovlivnění.
Požadavky pro úspěšné ukončení certifikovaného kurzu DNS:
  • splnění testu typu multiple choice
  • praktická zkouška
Úspěšný absolvent získá certifikát na tiskopisu poskytnutém MZ ČR po úspěšném absolvování certifikovaného kurzu. Certifikát má platnost pro Českou republiku. V certifikátu budou uvedeny následující činnosti, ke kterým absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost:
„Absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost k provádění diagnostiky poruch pohybového systému s využitím specifických testů Dynamické Neuromuskulární Stabilizace a k provádění terapie s využitím principů Dynamické Neuromuskulární Stabilizace.
Absolvování tohoto kurzu neopravňuje k výuce Dynamické Neuromuskulární Stabilizace.“

Kurz DNS pro lékaře:

Kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace je rozdělen na 3 části. Každá část trvá 3 dny. Obvykle proběhnou tyto části v období 12 měsíců. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Kurz je ohodnocen 51 kredity.
Cena jedné části je 8250,-Kč , celkem za kurz 24750,-Kč .
Cíle kurzu
Cílem kurzu je osvojení si neurofyziologického principu vzniku obtíží pohybového systému, jejich diagnostika a možnosti terapeutického ovlivnění.

Absolvování tohoto kurzu neopravňuje k výuce Dynamické Neuromuskulární Stabilizace.

Rozšiřující kurzy:

Kurzy je možné absolvovat již po B části certifikovaného kurzu

2.-3.3. 2023  -  DNS vyšetření a terapie nohy: https://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=2435

1.-2.4. 2023  -  DNS u neurologických pacientů: https://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=2273

8.-9.6. 2023  -  DNS v pediatrii: https://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=2433

21.-22.9. 2023  -  DNS vyšetření a terapie skolióz: https://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=2434

23.-24.3. 2023  -  DNS běžecký speciál: https://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=2085

Refresh kurz:

Kurz je možný absolvovat po ukončení kurzu a získání certifikátu

27.-28.4. 2023  -  DNS cvičení ve vývojových řadách: https://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=2440