Struktura

Nabízíme: 2 typy základních kurzů - Certifikovaný kurz DNS pro fyzioterapeuty, kurz DNS pro lékaře. 3 typy refresh kurzů - vyšší pozice, sport, pediatrie.

Certifikovaný kurz DNS pro fyzioterapuety:

Kurz je rozdělen na čtyři části. Každá část trvá 4 dny. Obvykle proběhnou tyto části v období 12-18 měsíců.
Počet účastníků kurzu je 30. Praktické části kurzu se účastní 4 vyučující.
Cena jedné části je 8 773,- Kč , celkem za kurz 35 092,-Kč.
Předpoklady pro zařazení do kurzu:
Fyzioterapeut musí mít ukončené vzdělání v oboru fyzioterapeut (dříve rehabilitační pracovník), 2 roky praxe a Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Cíle kurzu
Cílem certifikovaného kurzu je získání zvláštní odborné způsobilosti pro DNS, osvojení si neurofyziologického principu vzniku obtíží pohybového systému, jejich diagnostika a následné terapeutické ovlivnění.
Požadavky pro úspěšné ukončení certifikovaného kurzu DNS:
  • splnění testu typu multiple choice
  • praktická zkouška
Úspěšný absolvent získá certifikát na tiskopisu poskytnutém MZ ČR po úspěšném absolvování certifikovaného kurzu. Certifikát má platnost pro Českou republiku. V certifikátu budou uvedeny následující činnosti, ke kterým absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost:
„Absolvent certifikovaného kurzu získal zvláštní odbornou způsobilost k provádění diagnostiky poruch pohybového systému s využitím specifických testů Dynamické Neuromuskulární Stabilizace a k provádění terapie s využitím principů Dynamické Neuromuskulární Stabilizace.
Absolvování tohoto kurzu neopravňuje k výuce Dynamické Neuromuskulární Stabilizace.“

Kurz DNS pro lékaře:

Kurz Dynamické neuromuskulární stabilizace je rozdělen na 3 části. Každá část trvá 3 dny. Obvykle proběhnou tyto části v období 12 měsíců. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Kurz je ohodnocen 51 kredity.
Cena jedné části je 6 592,-Kč , celkem za kurz 19 776,-Kč .
Cíle kurzu
Cílem kurzu je osvojení si neurofyziologického principu vzniku obtíží pohybového systému, jejich diagnostika a možnosti terapeutického ovlivnění.
Požadavky pro úspěšné ukončení kurzu DNS:
  • splnění testu typu multiple choice
Absolvování tohoto kurzu neopravňuje k výuce Dynamické Neuromuskulární Stabilizace.

Refreš kurzy

Od roku 2017 pořádáme pro absolventy kurzu DNS 3 typy refreš kurzů - vyšší pozice, pediatrie, sport.

Rerfreš kurzy probíhají ve FN Motol v Praze, jsou dvoudenní (sobota 9-17, neděle 9-13).
Cena kurzu je 3000,- Kč.
Kapacita kurzu je 20 účastníků, kterým se budou věnovat dva lektoři.

Refreš kurz DNS vyšší pozice:

Praktický kurz zaměřený na diagnostiku a terapii (cílená především na využití vyšších pozic z vývojové řady). Součástí je prezentace pacientů.

Refreš kurz DNS pediatrie:

Převážně praktický kurz zaměřený na diagnostiku u dětí a využití principů DNS v jejich terapii. Součástí jsou prezentace pacientů.

Refreš kurz DNS sport:

Praktický kurz zaměřený na využití principů DNS v tréninku dospělých i dětí.