Mgr. Michaela Havlíčková

  • 2008 dokončila magisterské studium fyzioterapie 2. LF Univerzity Karlovy
  • 2008 – dosud      pracuje na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, podílí se též na výuce studentů fyzioterapie a mediků
  • Od roku 2013      spolupracuje s gastroenterologickou poradnou Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol, III. chirurgickou klinikou 2. LF UK a FN Motol a s urogynekologií doc. Otčenáška na rehabilitaci pacientů s dysfunkcí pánevního dna
  • 2012 – 2015        člen realizačního týmu florbalové reprezentace juniorů
  • 2012 – dosud    výukový asistent metody prof. Pavla Koláře, Dynamická neuromuskulární stabilizace v ČR a na Slovensku
  • 2015 – dosud     lektor a organizátor kurzů, týkající se problematiky pánevního dna
  • Absolvované kurzy: V posledních letech absolvovala tyto kurzy: 2017 Metoda L. Mojžíšové, 2016 Manuální medicína u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství, 2015 Posilování ve fyzioterapii, 2014 Jóga v rehabilitaci, 2014 Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice, 2014 Dynamictaping ve fyzioterapii, 2012 Kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku, 2010 Fyzioterapie u inkontinentních pacientů – Ostravský koncept, 2010 Medical Taping Concept, 2009 Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě poruch osového orgánu, 2009 Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového systému
  • Pracuje s dospělými pacienty

Publikační činnost

Kövári Martina ; Suchá Lucie ; Havlíčková Michaela ; Roubíčková Lenka ; Novotná Klára ; Lavičková Romana

Léčba roztroušené sklerózy z pohledu rehabilitace
Vydáno:
Neurologie pro praxi,16,Suppl F,41-51

Stehlíková Mariana ; Havlíčková Michaela ; Keclíková Lucie ; Steinerová Anna

Kombinovaný trénink uzavřených a otevřených kinematických řetězců v rehabilitaci na příkladu systému FLOWIN?
Vydáno:
Rehabilitace a fyzikální lékařství,20,4,222-227