Mgr. Julia Demeková

  • Vystudovala magisterské studium fyzioterapie v roce 2007 na Fakultě tělesné kultury v Olomouci.
  • Od roku 2009 pracuje na Klinice rehabilitace a tělovýchového lékařství 2.LF UK a FN Motol, má zkušenosti z práce v ambulantní i lůžkové části rehabilitace i Spinální jednotky, pečuje jak o dospělé, tak dětské pacienty.
  • Působí jako odborný výukový asistent na 2. LF UK,podílí se na výuce fyzioteraputů a mediků v českém i anglickém jazyce.  
  • Od roku 2010 se věnuje školení DNS, a to jak v ČR, tak v evropských státech, Asii a v Severní i Jižní Americe. 
  • Ve svém postgraduálním vzdělávání absolvovala řadu odborných kurzů jako:  Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (2007), S-E-T koncept  (2009), Senzomotorická stimulace (2010), Medical Taping Concept (2010), Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu (2011), Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch se zaměřením na dětské pacienty (2014).