Mgr. Bronislav Schreier

  •  studium fyzioterapie ukončil na Fakultě tělesné kultury UP Olomouc v roce 2001,
  • od roku 2001 pracuje na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol (na lůžkovém i ambulantním oddělení pro dospělé a na spinální jednotce),

  • v roce 2006 absolvoval Kurz Vojtovy reflexní terapie, v roce 2003 Bobath koncept pro dospělé a Kurz TMT,
  • od začátku praxe ve FN Motol měl možnost účastnit se kurzů doc. Koláře,
  • od roku 2003 také jako asistent kurzů DNS
  • člen realizačního týmu A - mužstva fotbalové reprezentace (od roku 2008) a reprezentačního družstva v běhu na lyžích (od roku 2007)
  • od podzimu roku 2011 pracuje v Centru pohybové medicíny.

 

Publikační činnost

KŘÍŽ, J., KÁFUŇKOVÁ, P., SCHREIER, B., KOLÁŘ, P.

Trénink lokomoce v závěsu u pacientů po poranění míchy.
Vydáno:
2010, Cesk Slov Neurol N, vol. 73, no. 2, p. 124-130. ISSN 1210-7859