Tématické okruhy certifikovaného kurzu DNS pro fyzioterapeuty

Každá část je rozdělena na teoretickou a praktickou. Součástí teorie je prezentace jednotlivých témat a prezentace pacientů. Praktická část se skládá z nácviku diagnosriky a terapie ve doijicích.
část A                  
Obecné neurofyziologické principy řízení hybnosti, vývoj posturálně lokomočních funkcí
Stabilizace trupu, vývojový posturálně lokomoční vzor a jeho biomechanické principy
Příčiny ovlivňující změny v posturálně lokomočním vzoru        
Kineziologický obsah ipsilaterálního vzoru, kontralaterálního vzoru    
Ontogeneze , vertikalizační proces            
Testování 1. – 7. test              

Neutrální pozice hrudníku, pánve, asistovaná terapie v nižších pozicích 

 

   
část B                  
Primitivní reflexy, polohové reakce – vztah k posturálně lokomočním funkcím   
Vojtova reflexní lokomoce -vztah Vojtovy reflexní lokomoce a DNS    
Pletenec ramenní - vývoj tvaru kloubu, lokální a regionální vztahy , kineziologie  
Kyčelní kloub -vývoj tvaru kloubu, lokální a regionální vztahy , kineziologie    
Testování 8.-11. test              

Asistovaná terapie v nižších  i vyšších pozicích

 

       
část C                  
Klinická symptomatologie u vybraných ortopedických diagnóz       
Skoliózy                
Vadné držení těla                
Principy mobilizací              

Asistovaná terapie v nižších  i vyšších pozicích

 

       
část D                  
Visceromotorické vztahy              
Kortikální úroveň řízení hybnosti – gnostické, praktické a ideomotorické funkce  
Vývojová porucha koordinace - DCD           
Asistovaná terapie v nižších  i vyšších pozicích