Kontakt

Hlavní organizátor pro kurzy konané v České republice je Mgr.Kateřina Míková. Kontaktní emailová adresa: DNSkurzy.cz@gmail.com Vzhledem k vytíženosti preferujeme emailovou korespondenci. Děkujeme za pochopení.

Kurzy jsou pořádané na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5, 150 06

Spojení MHD - konečná stanice trasy A - zastávka Nemocnice Motol

 

 

Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol se nachází v části pro dospělé pacienty, komunikační uzel D, patro minus 1.

K orientaci lze také použít navigaci směrem k jídelně, protože Klinika RHB a TVL je poslední klinikou před jídelnou.