Mgr. Lucie Ujcová

  • absolvovala Lékařskou fakultu jako bakalář a následně Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, obor fyzioterapie a algoterapie, v roce 2001 promovala jako magistr,
  • 2002 - 2003 fyzioterapeutem na Klinice rehabilitačního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze,
  • 2003 - 2015 fyzioterapeutem na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol - ambulantní a lůžková část
  • jako externista se ve FN Motol podílela na výuce studentů bakalářského a magisterského oboru fyzioterapie 2. LF UK,
  • v posledních letech absolvovala tyto kurzy: 2006 kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věku, 2009 léčba funkční ženské sterility podle L.Mojžíšové, 2010 Medical Taping Concept,
  • od roku 2004 je jedním z instruktorů DNS, školí hlavně v ČR a SR (zkušenosti má také ze zahraničí - Dánsko, Švédsko, USA)
  • od roku 2015 působí v Českých Budějovicích v nestátním zdravotnickém zařízení, pracuje s dospělými i dětskými pacienty