Lidé

Metodu DNS školí zhruba 20 fyzioterapeutů v čele s profesorem Pavlem Kolářem. Dynamická Neuromuskulární stabilizace je vyučována v ČR i po celém světě. DNS je vyučováno v rámci pregraduální výuky na 2.LF UK (fyzioterapeuti, medici).