Mgr. Zuzana Suzan

  • absolvovala v roce 2003 magisterské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru fyzioterapie,
  • od téhož roku do současnosti je zaměstnána na klinice rehabilitace FN Motol,
  • podílí se na vedení odborných praxí a výuce studentů fyzioterapie a mediků 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
  • absolvované kurzy: kurz Vojtovy metody se zaměřením na dospělé pacienty 2006, kurz Měkkých technik 2008,
  • od roku 2004 je jedním z instruktorů DNS a podílí se na vedení kurzů jak v ČR, tak v Evropě a USA.