Mgr. Petra Káfuňková

  • v 1994 – 1998 absolvovala bakalářské studium fyzioterapie na FTVS UK a v roce 2000 ukončila magisterské studium se specializací interní civilizační choroby na FTVS UK,
  • od roku 2009 začala doktorské studium na 2. Lékařské fakultě UK obor Fyziologie a patofyziologie člověka,
  • od září 2000 pracuje jako fyzioterapeut na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol,
  • podílí se jako externí přednášející 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v rámci výuky bakalářského i následného magisterského studia oboru fyzioterapie, dále blokové výuky rehabilitace pro české i zahraniční studenty medicíny,
  • absolvovala řadu kurzů např. kurz terapie skolióz podle Schrottové (2000), kurz vývojové kineziologie v manuální medicíně (2000), kurz posturální terapie na bázi vývojové kineziologie, (2001), kurz manuální medicíny (2003), základy metody Roswithy Brunkow (2004), Manuální terapie dle Ludmily Mojžíšové (2004), Vojtova reflexní terapie  pro dospělé  (2007), FCE zkouška (2007), Medical Taping Koncept (2010).