Chodidlo - významná část stabilizačního systému.

Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2008, vol. 15, no. 3, s. 99-104. ISSN: 1211-2658.