Cílená kompenzační cvičení ve sportovní gymnastice.

1987, Gymnastika, vol. 37, no. 2, s. 14-15.