Developmental coordination disorder (DCD) v diagnostice a terapii pohybových poruch.

2011, 5. Kongres primární péče, Praha, 25. - 26. 2