Dítě, sport a zdraví.

KUČERA, M., KOLÁŘ, P., DYLEVSKÝ, I.

2011, Praha: Galén, 300 stran. ISBN 978-80-7262-712-7