Funkce plic u dětí s perinatálním postižením.

ŠULC, J., KREDBA, V., KOŤÁTKO, P., TUKOVÁ, J., ZIKÁN, J., POHUNEK, P., SMOLÍKOVÁ, L., KOLÁŘ, P., MARKOVÁ, D.

2011, X. konference dětské pneumologie, Praha, 16.4