Funkční vyšetření plic u nespolupracujících dětí.

ŠULC, J., ZIKÁN, J., KREDBA, V., TUKOVÁ, J., KOŤÁTKO, P., RYGL, M., KUKLOVÁ, P., URBANOVÁ, K., SVOBODOVÁ, T., KŘÍŽ, J., KOLÁŘ, P., POHUNEK, P., MARKOVÁ, D.

2011, Část 1. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, vol. 8, no. 1, s. 26-34. ISSN 1802-0518