Funkční změny hybného systému spojené s bolestivými stavy.

2006, In: I. Rokyta a kol. Bolest. Praha: Tigris, s.r.o., s. 633-644. ISBN 80-903750-0-6