Fyziologie hybnosti, relaxace a kompenzační cvičení ve sportovní gymnastice.

1988, Praha: Sportpropag, Metodické dopisy, 1.vyd., celkový počet stran 120, ISBN nebylo knize přiděleno