Hodnocení motorického postižení v dětském věku.

KOLÁŘ, P., HORÁČEK, O.

2010, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 17, no. 2, s. 67-70. ISSN 1211-2658