„Já „ v medicíně.

2003, In: J. Koutecký a kol. Spondeo ac polliceor Slavnostně slibuji. Praha: TRITON, s. 134-135. ISBN 80-7254-457-8