Kostival v terapii distorzí hlezna.

KUČERA, M., KORBELÁŘ, P., BARNA, M., KOLÁŘ, P., HLADÍKOVÁ, M., KUČERA, A.

2005, Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, vol. 14, no. 2, s. 60-66. ISSN 1210-5481