Kvalitativní hodnocení motorického vývoje

2008, II. Janskolázeňské symposium DMO,pořádá Státní léčebné lázně Janské Lázně s.p.,Klinika dětské neurologie IPVZ Praha, 10. -12. 1.