Léčebná rehabilitace po velkých operacích.

SMOLÍKOVÁ, L., ZOUNKOVÁ, I., KOLÁŘ, P.

2000, Intenzivní perioperační péče, soubor přednášek, VII. dny intenzivní medicíny Kroměříž, GALÉN, s. 100-102. ISBN 80-86257-17-7