Léčebná rehabilitace v ortopedii a traumatologii – pletenec ramenní.

Valouchová,P., Dyrhonová,O., Kříž,J., Kolář, P.

2010, In Kolář, P. et al. Rehabilitace v klinické praxi, Praha: Galén, ISBN 978-7262-657-1, s. 469-480.