Léčebná rehabilitace v pooperačním období u novorozenců a kojenců.

ZOUNKOVÁ, I., SMOLÍKOVÁ, L., KOLÁŘ, P.

2000, Intenzivní perioperační péče. Soubor přednášek VII. dny intenzivní medicíny Kroměříž, GALÉN, s. 138-139. ISBN 80-86257-17-7