Metodologická východiska chápání dynamiky funkcí svalových efektorů.

1987, Diplomová práce. Praha: UK FTVS. 46 stran