Mgr. Jakub Novák

 • Jakub je certifikovaný instruktor Dynamické Neuromuskulární Stabilizace, v kurzech DNS vyučuje od roku 2019, a to v České republice i v zahraničí.
 • V současné době je studentem doktorského studijního programu Kineziologie a rehabilitace na 2.LF UK. Téma jeho doktorského projektu je objektivizace posturálních funkcí břišních svalů a nitrobřišního tlaku.
 • Na vrcholných sportovních akcích stará o akutní i chronické problémy pohybového aparátu reprezentantů. Ve své práci s vrcholovými sportovci se zaměřuje na prevenci úrazů a zlepšování sportovního výkonu v rámci kombinace fyzioterapie a sportovního tréninku. Specializuje se na funkční vyšetření a léčbu sportujících dětí a mladých sportovců.
 • 2013 – 2018: studium  magisterského studijního oboru fyzioterapie na 2.LF UK
 • 2016: měsíční stáž na sportovní klinice Do Dragao v Portugalsku
 • od 2018 – doposud: fyzioterapeut v Centru pohybové medicíny profesora Koláře
 • od 2018 – doposud: fyzioterapeut na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF UK a FN Motol
 • od 2018 – doposud: přednášející na 2. lékařské fakultě studentům fyzioterapie a všeobecného lékařství 
 • 2016 – 2018: Fyzioterapeut v rehabilitačním zařízení GERI, spol. s.r.o.
 • od 2020 – doposud: fyzioterapeut reprezentace ČR hodu oštěpem
 • od 2018 – doposud: fyzioterapeut reprezentace ČR orientačního běhu
 • od 2016 – doposud: vedoucí fyzioterapeut Českého svazu pozemního hokeje

Publikační činnost

Novák J., Busch A., Kolář P., Kobesová A.

Postural and respiratory function of the abdominal muscles: A pilot study to measure abdominal wall activity using belt sensors.
Vydáno:
Isokinetics and Exercise Science, 2021, vol. 29, s. 175-184. ISSN 0959-3020. -IF: 0.519

Novák J., Jačisko J., Busch A., Cerny P., Stříbrný M., Kövári M., Podskalská P., Kolář P., Kobesová A.

Intra-abdominal pressure correlates with abdominal wall tension during clinical evaluation tests.
Vydáno:
Clinical Biomechanics, 2021, vol. 88. ISSN 0268-0033. – IF:2.063

Kovari M, Stovicek J, Novak J, Havlickova M, Mala S, Busch A, et al.

Anorectal dysfunction in multiple sclerosis patients: A pilot study on the effect of an individualized rehabilitation approach.
Vydáno:
NRE. 2021 Nov 7;1–11. IF: 2.138

Jačisko J., Stříbrný M., Novák J., Busch A., Cerny P., Kolář P., Kobesová A.

Correlation between palpatory assessment and pressure sensors in response to postural trunk tests.
Vydáno:
Isokinetics and Exercise Science, 2021, vol. 29, s. 299-308. ISSN 0959-3020. – IF: 0.519

Jakub Novak, Jakub Jacisko, Tereza Stverakova, David D. Juehring, Martin Sembera, Pavel Kolar, Alena Kobesova

The significance of intra-abdominal pressure on postural stabilization: A low back pain case report.
Vydáno:
2022-01-11, Slovak Journal of Sport Science, 7(2).