Mgr. Kateřina Míková

  • magisterské studium ukončila na FTVS UK v roce 2001,
  • od téhož roku pracuje na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol,
  • v roce 2010 Absolvovala kurz Vojtovy metody pro děti,
  • od roku 2008 pracuje na pozici vedoucího fyzioterapeuta,
  • s DNS pracuje od roku 2007, od roku 2011  školí a organizuje kurzy DNS v ČR (kontaktní email).