Mgr. Veronika Čmolíková

  • v roce 2010 ukončila magisterské studium fyzioterapie  na 2.LF UK v Praze,
  • v roce 2010 začala pracovat na Klinice rehabilitace a TVL 2.LF UK jako fyzioterapeut na ambulantním a lůžkovém oddělení,
  • absolvovala kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (2011) a kurz Medical Taping Concept (2011),
  • účastní se kurzů Dynamické neuromuskulární stabilizace jako asistent.