Nezapomínejme v klinické praxi na polohově vázané závratě!

ČAKRT, O., KOLÁŘ, P., JEŘÁBEK, J.

2008, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 15, no. 4, s. 163-166. ISSN 1211-2658