Obtíže kloubní a muskuloskeletální .

2001, In: Propedeutika klinické medicíny (kolektiv autorů). Praha: TRITON, s. 318-320. ISBN 80-7254-174-9