Odborná rehabilitace u dětských kostních úrazů.

2000, Diagnóza, vol. 3, no. 23, s. 9-11.