Ověření posilovacích technik fixátorů lopatky pomocí povrchové elektromyografie.

Krištofič, J., Valouchová,P.

Česká kinantropologie 2009,Vol.13, č.1,ISSN 1211-9261, s.30-39.