Plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie.

SMOLÍKOVÁ, L., HORÁČEK, O., KOLÁŘ, P.

2001, Postgraduální medicína, vol. 3, no. 6, s. 522- 532. ISSN 1212-4184