Poruchy nervosvalového přenosu a svalová onemocnění

In Kolář. P. et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1.vyd. Praha: Galén, 2009. s. 325-330, ISBN 978-80-7262-657-1.