Posturální aktivita a DMO.

2000, Zdravotnické noviny, vol. 49, no. 29, s. 1-2.