Pozdní následky Wilmsova tumoru a jeho léčby u pacientů léčených v letech 1980-2001 na jediném pracovišti.

RADVANSKÝ, J.; SLABÝ, K.; RADVANSKÁ, J.; MALIŠ, J.; ECKSCHLAGER, T.; ŠULC, J.; ŠAFÁŘOVÁ,M., KOLSKÝ, A.; PROCHÁZKA, M.; GILÍK, J.

Klinická onkologie, 2010; 23(4): 245–255.