Problematika kyčelního kloubu u pacientů s DMO.

1998, Rehabilitace a fyzikální lékařství, vol. 5, no. 1, s. 8-13. ISSN 1211-2658