Rehabilitace v dětské chirurgii a traumatologii.

2002, In: Dětská traumatologie (kolektiv autorů). Praha: GALÉN, s. 159-161. ISBN 80-7262-152-1