Rizikové faktory progrese u idiopatické skoliózy.

2005, II. mezinárodní konference fyzioterapeutů, Brno, 9. - 10.9.