Role diastázy mm.recti abdominis při vzniku vertebrogenních poruch.

OPLOVÁ L.; ŠPRINGROVÁ I.

Rehabil.fyz.Lék., 13, 2006, No.4.pp 197-200, ISSN 1211-2658